Blogg

Seleksjon på genomnivå-i hvilken grad er det mulig?

06.05.2015 21:33

Naturlig seleksjon på genomnivå påvirkes av mange direkte og 'skjulte' sammenhenger.

Ikke bare er det vanskelig for naturlig seleksjon å danne ny informasjon,

den er også avhengig av andre skjulte krefter for å bevare informasjon:

Er seleksjon på genomnivaa mulig.pdf (404312)

 

Les mer

Kan naturlig seleksjon danne ny genetisk informasjon - Del I

02.05.2015 21:07
Hva er egentlig tjenlige mutasjoner?
Mutasjons-historikk i genomet, mangel på rekombinasjoner, Ikke tilstrekkelige ressurser, 'fitness-daler': Dette taler mot at naturlig seleksjon kan danne genetisk informasjon: 
Les mer

Kan seleksjon danne genetisk informsjon? Del II

02.05.2015 21:01

Flersidig begrenset DNA, Ikke-reduserbar kompleksitet, 'nesten-nøytrale' og dårlige mutasjoner, 

samt data fra aktuelle mikro-organismer.

Alle disse taler mot at naturlig seleksjon kan danne ny genetisk funksjonalitet: 

Kan naturlig seleksjon skape-Del II.pdf (490636)

Les mer

Siste program 'fra fisk til menneske' i relieff

30.04.2015 15:51

Her kommer en reaksjon etter å ha sett serien 'fra fisk til menneske':

Prøver å sette bl.a. Lucy, Ardi, dårlig rygg og fargesyn hos primater i en sammenheng med mutasjoner/naturlig seleksjon.

Kommentar-del3-fra-fisk-menneske.pdf (912191)

Les mer

Hva er menneskets opprinnelse?

29.04.2015 21:33

I denne episoden påstås at mennesket stammer fra apelignende forfedre og at menneskehjerne 

er utviklet fra den til laverestående dyr. Som vanlig forutsetter en all verdens tid og ressurser i forhold til seleksjon.

(Se artikler under)

Om en ser hva det er snakk om, virker det rimelig 'unaturlig':

Forskjell ape og menneske med super-hjerne.pdf (856153)

Les mer

Er mutasjoner av det gode -Del I

29.04.2015 10:39

En hører stadig at mutasjoner er drivkraft for utviklingen.

Er det ikke litt rart at det som hovedsaklig fører til sykdom og død iflg. medisinen, 

skal føre til noe positivt i evolusjonsteorien. 

Er tilfeldige mutasjoner et gode-Del I.pdf (453887)

Les mer

Er mutasjoner av det gode -Del II

29.04.2015 10:38

Når Neil Shubin påstår artene har felles avstamning, bygges det på at mutasjoner 

framkaller noe naturlig utvalg kan virke på. 

Men i hvilken grad Er tilfeldige mutasjoner et gode-Del II.pdf (396814) mutasjoner av det gode?

Les mer

Seleksjonens muligheter

29.04.2015 10:33

Det framkommer ikke hvilke forutsetninger som ligger til grunn for serien: 

'Fra fisk til menneske'. Men vi kan ta for gitt at det bygger på: det Primære aksiom i biologisk evolusjon: 

Liv er liv fordi tilfeldige mutasjoner på molekylnivået blir filtrert gjennom en reproduserende trakt, som handler ut fra hele organismen.

Det blir ofte trukket fram som en tryllestav, men hva er de realistiske mulighetene?

Seleksjonens muligheter.pdf (612297)

Les mer

Problemer med seleksjon

27.04.2015 22:41

I tillegg til at det ikke framkommer hvilke forutsetninger som ligger til grunn for serien, 

'Fra fisk til menneske'. så bygger en på helt urealistiske forutsetninger:

Hvor mye selektive virkemidler er tilgjengelig, og hvor mange virkninger får arveilige konsekvenser?

Problemer med seleksjon.pdf (604658)

Les mer

Presentasjon av det grunnleggende aksiom i biologien

23.04.2015 20:42

Noen valg må gjøres i tro og tillit -også i vitenskapen.

Det grunnleggende aksiomet innen biologien, er ett slikt valg:

Neil Shaubin svelger det med hud og hår, men virker det overbevisende?

Det grunnleggende aksiom-pres.pdf (528498)

Les mer

'Krypdyret i oss'

23.04.2015 12:00

Del 2 av 'Fra fisk til menneske':

Samme argumenter for felles avstamning, hovedsakelig basert på homologi.

Mange vil si Neil Shaubin går litt langt i sin iver, når han 'ser krypdyret i oss':

Merker oss at NRK ikke har noe prutningsmonn på 'sannheten' her 

(i motsetning til en annen TV-kanal)

Krypdyret inni deg.pdf (800552)

 

Les mer

Dogmet om ikke-styrt utvikling

22.04.2015 12:08

Om grunnlaget for en teori ikke holder, 

vil  grunnlags-aksiomene i teorien hvile på sviktende grunnlag: 

Fundamentet for teorien.pdf (522369)

-fortsettes senere..

Les mer

Positiv begrunnelse for Intelligent Design

22.04.2015 12:05

Her kommer noe som ofte etterlyses: En positiv begrunnelse for Intelligent Design.

Det skulle være mulig å teste holdbarheten i flere av disse påstandene: 

Konsentrat-samt-epigenetikk.pdf (691162)

Les mer

Sett i fugleperspektiv

19.04.2015 07:30

I tillegg til å være 'biased', bygger serien 'Fra fisk til menneske' på overfladisk argumentajon, 

-og fortier alt som er ulikt i ulike arter:

Sett fra ett annet perspektiv-enn fisk.pdf (722139)

Les mer

Fra fisk til menneske

15.04.2015 20:56

Når utgangspunktet er galest, blir resultatet ofte originalest. Sett med fiskeøyne, blir vi alle fisk. 

Her er forsøk på en annen vinkling:Fisk-menneske-kommentar-1.pdf (915183)

Ellers fullt av gamle påstander, dynget på hverandre i programmet. Henviser da til:

Haeckel-fostre.pdf (1057470)Hva fossilene forteller.pdf (509717)Hva molekyler kan fortelle.pdf (741633).

Les mer
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>