Blogg

Referat fra Tveters bok 'Livets mysterium'

30.01.2015 07:53

Hva skal til for at enkelte 'snur' i Design-spørsmål om livets opprinnelse og utvikling?

Skal det mer til enn dette, kan det knapt skyldes vitenskapelige spørsmål!

Livets mysterium-hele.pdf (1380306)

 

 

Les mer

Senere hominider

29.01.2015 21:59

Nå snakker vi familie: 

DNA-spor tyder på at neanderthaler var mer menneskelige enn mange vil ha det til

Senere hominider og mennesket del II.pdf (931912)

Les mer

Fossiler og senere hominider

23.01.2015 22:58

Kan homo habilis være vår forløper, når den har en rekke apelignende egenskaper 

-og dukker opp senere i fossillagene enn homo erectus?

Senere hominider og mennesket-del I.pdf (686222)

 

Les mer

Menneskets avstamning

23.01.2015 19:06

Fra: Science og Human Origin (Ann Gauger, Casey Luskin m.fl)

Innen biologien har det lenge vært 'opplest og vedtatt' at mennesket stammer fra apelignende forfedre.

Nærmere undersøkelser viser at det kan skyldes at en ikke ser andre alternativer:

Science Human Origin.pdf (796373)

Les mer

Fossilfunn og menneskets opprinnelse

15.01.2015 06:55

En hører ofte fra darwinistisk hold at fossilene'uten skygge av tvil'  viser felles avstamning . Men kommer det et nytt funn, hører en gjerne -sist ved Ida-funnet, at historien om menneskets opprinnelse må skrives på nytt! Her kommer stoff om det skrøpelige fossilgrunnlaget for menneskets opprinnelse: Menneskets opprinnelse og Fossil.pdf (552956)

Les mer

Menneskets opprinnelse i vitenskapelig lys

10.01.2015 14:40

De kaller det ekstremvær langs kysten av Sør-Norge nå. Men et av darwinismens hoved-ikon får også ekstreme vanskeligheter med å hevde seg ut fra dette: Vitenskap og menneskets opprinnelse.pdf (583764)

 

(for flere ikon-problemer se: https://www.info-krever-intelligens.info/news/ikoner-for-fall-/ )

Les mer

Darwinisme i hullene

02.01.2015 19:00

En klassiker som kan se annerledes ut med Intelligent-Design (ID-)briller:

Darwin of the gaps.pdf (569111)

Les mer

Resumé av ID-litteratur

01.01.2015 10:34

Den nye boka til Kjell Tveter: Livets mysterium omtaler tidligere ID-litteratur i et eget kapittel.

Med velvillig tillatelse fra forfatteren gjengir vi noen punkter om utenlandsk ID-litteratur på Power-Point format 

(-om noen vil vise fram disse, kan de henvende seg til meg for å få originalen)

ID-litteratur kap5.pdf (1405038)

Les mer

Er filosofien død?

23.11.2014 07:34

Verdens mest kjente fysiker, Stephen Hawking, avvikler filosofien fordi den ikke er oppdatert. Det viser nok best at Hawking er en mye bedre fysiker enn filosof. Det får konsekvenser for budskapet og leserne, men slår mest tilbake til Hawking selv: De store spørsmaalene.pdf (468953)

Les mer

Hva kjennetegner naturlovene?

23.11.2014 07:33

Kan naturlover få noe til å skje? Ikke uten noe å virke på! Kanskje hadde Hawking gjort best i å forholde seg til at han holdt på med mye metafysikk i 'The Grand Design'? Filosofien er ikke så død som han vil ha det til!

Hva kjennetegner naturlovene.pdf (445945)

Les mer

Ikoner for fall?

19.11.2014 07:52
Det er vanskelig å slippe til med syn som divergerer fra vitenskapelig konsensus. Men det har ført til fastholding av feilaktige oppfatninger tidligere også. Tidligere gangbar vitenskap er bevart over holdbarhetsdato som folkelige feiloppfatninger. 
Døm selv om 'Felles avstamning' er over- eller under-veldende dokumentert ut fra hva vi nå vet:
Les mer

Design eller lovmessighet?

19.11.2014 07:44

Utsnitt fra innholdet av Design eller Lovmessig-Tilfeldig.pdf (491417)

Der anerkjent å holde seg til metodologisk naturalisme, men det er også viktig at vitenskap holdes nøytralt metafysisk.  Dersom en i prinsippet utelukker at en åndelig virkelighet kan ha konsekvenser for denne verden, så er det ikke lenger a-teistisk vitenskap, men ateistisk filosofi en bedriver...C. Darwins teori var i hovedsak  en utvidelse av ‘laissez-faire’ økonomien, ved Thomas Malthus, til biosfæren

 

Les mer

Sammenligning ut fra gitte kriterier

08.09.2014 20:50

Hvor ulike er Evolusjonsteorien og Intelligent Design som Vitenskaper betraktet?

-er det rettferdig å kalle én av dem vitenskap, uten å ta med den andre?

ID og vitenskap.pdf (635508)

Les mer

Testbare ID-hypoteser samt innvending ang. naturlige årsaker

19.08.2014 16:21

Om falsifiserbare ID-hypoteser, samt drøfting av kun naturlige årsaker til Livets informasjon: Testbare ID-hypoteser og naturlige aarsaker.pdf (566980)

Les mer

Døråpner for ID

10.08.2014 09:56

Natural Genetic Engineering:Natural Genetic Engineering.pdf (480160)

Les mer
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>