Argumenter for Guds eksistens: Fininnstillingsargumentet:

07.08.2013 18:47

Fininnstillingsargumentet:


Eksempler som viser fininnstilling

1. Naturlover:

i) stabiliteten av naturlover over milliarder av år.

ii) Levende og rasjonelle individer:

Det er svært usannsynlig at skiftende naturprosesser kan tillate stabile, levende, replikerende og rasjonelle individer

atom-kollisjoniii) Ekistens av gravitasjon: Uten den ville ingenting hengt sammen.

iv) Fargekraft/sterk vekselvirkning (strong force): er betegnelsen på den fundamentalkraften som binder sammen kvarkene inni atomene. Den betegnes også Det er den langt sterkeste fundamentalkraften, og på avstander innen f.eks et proton er den typisk 60 ganger sterkere enn elektomagnetisme. I forhold til tyngdekraften er den ca 10.000 ganger sterkere inni atomer.

iv) Eksistens av elektromagnetisme: https://snl.no/elektromagnetisme

v) Eksistens av materie: kvarker og leptoner.

2. Fysiske størrelser

Størrelsen på konstanter som gravitasjonskraft, kosmologisk konstant, energitettheten til materiale vitner om nøye fininnstilling. Den sterke kjernekraften kan ikke variere mer enn 0,4%. Trippel-alfaprosessen, protonstabiliteten og protonvekten kunne bare vært marginalt annerledes, om liv skulle dannes.

fibonacci universSannsynligheten for at vårt univers skulle oppstå ved en tilfeldighet ved så gunstige initialbetingelser som ved Big Bang er helt illusorisk. Det er langt, langte flere mulige utfallsrom enn det er elementærpartikler i universet.

Hva slags univers vi kunne forvente om det eksisterer en Gud? Om Gud eksisterer, er det ikke da svært sannsynlig at minst et univers ville eksistere, siden Gud både er i stand til å skape det og har grunner for å gjøre det? Det ville også være sannsynlig at et slikt univers oppførte seg lovmessig og var mulig å utforske for rasjonelle vesener. Omvendt: Om Gud ikke eksisterte, ville det ikke være noen grunn til at et eneste univers eksisterte eller at det finnes noe i nærheten av naturlover. Eksistensen av et univers, styrker sannsynligheten for Guds eksistens. Det gjelder i enda sterkere grad, når vi lever i et univers der liv er mulig.

En hypotese som sannsynliggjør de foreliggende data, er bedre enn en hypotese som ikke gjør det. De foreliggende data er altså et velordnet og livsvennlig univers, både i mikro og makro-kosmos. Universets fininnstilling viser dermed at det finnes en Gud.

 

 

Argumenter overfor henføres til boka: eKSISTeReR GUD? Davidsen/Søvik (Cappelen/Damm Akademisk)