Avslutning av 'Mer enn en ape' og Bloggen..

27.08.2015 16:07

I og med at det p.t. er samme person som har bloggen: Info-krever-intelligens.info og kristen-ressurs.no, vil stoff heretter komme under kristen-ressurs.no og origonorge.no.

For oppatering i den aktuelle serien, se under: Mer enn en ape

Takk for følget i denne bloggen!

Mvh. Asbjørn E. Lund