Cosmos Episode 2

10.06.2015 07:44

Selv om Tyson 'reserverer seg' en smule når det gjelder livet, så er han 'bomsikker på evolusjonens fortreffelighet' til å forklare formen livet har omkring oss. Men hvor godt kan det forklares ved kun naturlige årsaker:

Liv i Cosmos-episode2A.pdf (377834)

Har delt kommentar i to, for å få rimelig håndterbare dokumenter:

Liv i Cosmos-episode2B.pdf (532963)