Darwinisme og tradisjonell kristendom

08.04.2015 21:50

Hva står striden om:  utviklet og/eller skapt?

Darwinismen og tradisjonell kristendom.pdf (465022)