Design-blogg

25.10.2013 18:22
Mine grunner for å kjempe for Intelligent Design (ID):
I: Bibelens vitnesbyrd :
1. -om hvem som står bak skapelsen: Rom 1,19-20 og 23: 19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. 20 Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning..
2. -om Guds vesen og vilje: 1 Kor 14,33 -78/85: for Gud er ikke uordens Gud,.. for Gud vil ikke uorden,.. (NB-11) Jes 42,8 Jeg er Herren, det er mitt navn. Min ære gir jeg ikke til andre..
3. -om hvem som står bak livet: 1 Mos 1,20-21 Gud sa: «Vannet skal myldre av levende skapninger! Fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.» 21 Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger..
4. -om menneskets spesielle stilling overfor Gud: 1 Mos 1,27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 
5.  Gud har overlatt naturen til lovmessigheter, som vi kan stole på Han ikke griper for ofte inn i. (Job 38,33  Kjenner du himmelens lover?  Styrer du stjernehimmelens makt over jorda? )
 
B) Grunner for å kjempe  I mot evolusjonsteorien:
I: Evolusjonslærene fornekter enhver plan, vilje og målrettethet (i mot A)
II: Evolusjonslæren forsøker også 'tilrane seg livet' -for å bli en så omfattende forklaring som mulig. (Diverse mer eller mindre håpløse forsøk har vært gjort)
III. Manglende årsakskraft hos evolusjonsteorien for:
1. Makro-evolusjon: Nye funn innen  developmen Gen Regulatory Networks(dGRNs) og epigenetikk viser at oppsamling av mikro-forandringer verken kan forklare omfanget eller overvinne begrensninger i 'biologisk arkitektur'. I tillegg er fossilmateriale for overgansfunn sparsomt og må tolkes innen evolusjonistisk forståelsesramme for at det 'skal passe'.
2. Informasjon: -herav navnet på bloggen: 'Informasjon krever Intelligens'
Biologisk liv krever massiv, kompleks og spesifikk informasjon. At slik 'Informasjon skal bli til ved tilfeldigheter' er en påstand hvor bevisbyrden hviler helt og fullt på den som påstår det. En har ikke andre eksempler på dette, og det synes merkelig for meg at høyst oppegående mennesker hevder dette.
Det har vel sammenheng med:
IV. Evolusjonsteorien benytter en metode som er ikke-nøytral metafysisk sett. En vil kun begrense seg til materialistiske årsaker. Dette kan komme i strid med vitenskapens vesen om nøytralitet! Om en benytter nøytral  metodologi, må en være åpen for andre konklusjoner enn rent naturalistiske, som det bakenforliggende opphav. Ellers blir det kun den beste materialistiske forklaring en forholder seg til innen vitenskapen.
V. Den nære tilknyting evolusjonsteorien har til naturalismen: Opprinnelig var den en filosofi, et livssyn. For naturalismen er det kun ett alternativ-evolusjonslæren (Rom 1v23:De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr.) Som kristne vet vi Gud kan  ha skapt på flere vis..
 
Bakenforliggende personlig grunn: Når han (Jesus) kommer igjen, må han ikke finne oss åndelig sløve, men våkne! Vi må ikke grave ned det pundet vi har.