Design eller lovmessighet?

19.11.2014 07:44

Utsnitt fra innholdet av Design eller Lovmessig-Tilfeldig.pdf (491417)

Der anerkjent å holde seg til metodologisk naturalisme, men det er også viktig at vitenskap holdes nøytralt metafysisk.  Dersom en i prinsippet utelukker at en åndelig virkelighet kan ha konsekvenser for denne verden, så er det ikke lenger a-teistisk vitenskap, men ateistisk filosofi en bedriver...C. Darwins teori var i hovedsak  en utvidelse av ‘laissez-faire’ økonomien, ved Thomas Malthus, til biosfæren