Epigenetikk en oversikt

20.02.2015 19:19

Tar med litt 'repetisjon' av epigenetikk her, da det ikke er kjent blant så mange:

Epigenetisk informasjon.pdf (754186)