Er intelligent design for vitenskap å regne?

07.04.2015 15:41

Når neo-darwinisme vil ha monopol på livets opphav og utvikling, trekker en gjerne fram 

'kvasi-vitenskaps'-kortet overfor Intelligent Design (ID). Hva om metodologisk-naturalisme har samme effekt? 

Er ikke kjernen i saken hva som er riktig?

Er ID vitenskap.pdf (709023)