Er mutasjoner av det gode -Del I

29.04.2015 10:39

En hører stadig at mutasjoner er drivkraft for utviklingen.

Er det ikke litt rart at det som hovedsaklig fører til sykdom og død iflg. medisinen, 

skal føre til noe positivt i evolusjonsteorien. 

Er tilfeldige mutasjoner et gode-Del I.pdf (453887)