Er mutasjoner av det gode -Del II

29.04.2015 10:38

Når Neil Shubin påstår artene har felles avstamning, bygges det på at mutasjoner 

framkaller noe naturlig utvalg kan virke på. 

Men i hvilken grad Er tilfeldige mutasjoner et gode-Del II.pdf (396814) mutasjoner av det gode?