Evolusjonsteorien

15.04.2015 11:41

Hvilke krav skal til for å kalle noe en teori? -og 

Hva har egentlig Evolusjonsteorien bidratt med gjennom historien?

Hva bidrar evolusjonsteorien med Kap6-7.pdf (646103)