Flytting av innlegg fra blogg

04.12.2015 21:56

Artikler knyttet til St.C.Meyers 'Signature in the Cell' er flyttet til: kristen-ressurs.no/Intelligent%20Design/Signature-in-the-Cell/index.php.

Tilgjengelig fra Informasjon under www.origonorge.no/

Artikler knyttet til John Lennox's 'Gods bøddel' er flyttet til: kristen-ressurs.no/Origo/Guds%20boeddel/index.php

Tilgjengelig fra ID vs. ET under  www.origonorge.no/