Fossiler og senere hominider

23.01.2015 22:58

Kan homo habilis være vår forløper, når den har en rekke apelignende egenskaper 

-og dukker opp senere i fossillagene enn homo erectus?

Senere hominider og mennesket-del I.pdf (686222)