Fossilfunn og menneskets opprinnelse

15.01.2015 06:55

En hører ofte fra darwinistisk hold at fossilene'uten skygge av tvil'  viser felles avstamning . Men kommer det et nytt funn, hører en gjerne -sist ved Ida-funnet, at historien om menneskets opprinnelse må skrives på nytt! Her kommer stoff om det skrøpelige fossilgrunnlaget for menneskets opprinnelse: Menneskets opprinnelse og Fossil.pdf (552956)