Fra Darwins doubt kap.20: Videre implikasjoner..

17.08.2013 21:57

Som oppsummering av boken har vi sett at neo-Darwinismen mislykkes i å gjøre rede for opphavet til genetisk informasjon av flg. grunner:

celle-membran1. Den mangler verktøy for målrettet søking innenfor det enorme rommet som mulige kombinasjoner av gener utgjør. 2. Det medfører urealistisk lange ventetider for å danne endog ett nytt gen eller protein. 3. Det viser seg også at mekanismen med tilfeldige mutasjoner og naturlig utvalg ikke kan produsere kroppsformer til nye dyrearter. 4. Det skyldes at tidlig virksomme mutasjoner, de eneste som kan danne stor-skala endringer, er ensidig ødeleggende. 5. Genetiske mutasjoner kan ikke i noe tilfelle danne den epigenetiske informasjonennødvendig for å bygge en kroppsplan. Selv mange ledende evolusjonsbiologer annerkjenner nå problemene.

materialismeOm teorien om ID er sann, har det trosstyrkende implikasjoner. Det medfører en større sammenheng mellom religion og vitenskap enn det en har sett til nå. Det kan ikke skade at det som ligger åpent i dagen fører til refleksjon og større sammenheng, mening og retning. Det kan medføre muigheten av at menneskelivet kan ha en hensikt og betydning, utover den materielle nytteverdien. Det foreslår muligheten av at livet kan ha blitt designet av en intelligent personlighet. Filosofisk kan denne personligheten nærme seg den kristne Gud.

Big bang GudMuligheten til å oppdage design gjør ikke spørsmålet om Gud bare til et trosspørsmål, men synes også understøttet av tegn i naturen. Slike tegn kan knyttes til et prospekt om betydning, helhet og håp. Mange mennesker synes mangle et slikt perspektiv eller visdom, om en vil. Historisk sett har denne visdommen blitt inngytt til mange via tradisjonell kristen monoteisme, via vår tro på Gud. Tro og vitenskap er to essensielle sider ved vestlig kultur. Det ville være på høy tid om disse igjen kunne forenes, i en mer sammenhengende overbygning. Den design som observeres i verden, fra mikro til makro kosmos er reell. Om neo-darwinismen hevder den er illusorisk har de et forklaringsansvar. De forklaringene de har gitt til nå holder ikke mål..