Livets opprinnelse

17.06.2014 10:27

I 'Første tegn til liv', er det grunn til å være litt kritisk til slutningene:

Kommentarer til 1 Tegn til liv-del2.pdf (492567)

Angående Livets opprinnelse - trengs det noe utforsking:

Kan det virke som Biosfæren er designet; i likhet med den ekstreme Fininnstilling Universet har?

Alternativt syn på: Livets opprinnelse

I program 2. i 'Første tegn til liv', 'bestemmer et dyr seg for å krabbe på land'.

Hva for overgangsproblemer kan det medføre: Overgangsproblemer det kan medføre, f.eks. flyveegenskaper.

På slutten av programmet snublet en fra den ene overgangsformen til den andre, her er litt motsatt vinkling.