Hva er menneskets opprinnelse?

29.04.2015 21:33

I denne episoden påstås at mennesket stammer fra apelignende forfedre og at menneskehjerne 

er utviklet fra den til laverestående dyr. Som vanlig forutsetter en all verdens tid og ressurser i forhold til seleksjon.

(Se artikler under)

Om en ser hva det er snakk om, virker det rimelig 'unaturlig':

Forskjell ape og menneske med super-hjerne.pdf (856153)