Hvor like er sjimpanser og aper egentlig?

25.07.2015 19:38

Mennesker og sjimpanser skal liksom være så like, og kromosom 2 hos mennesket skal være fusjonert fra to kromosomer hos sjimpanser. Begge deler stemmer dårlig når en går det etter i sømmene:Data paa genom-nivaa og likhets-myten.pdf (561483)