Ikoner for fall?

19.11.2014 07:52
Det er vanskelig å slippe til med syn som divergerer fra vitenskapelig konsensus. Men det har ført til fastholding av feilaktige oppfatninger tidligere også. Tidligere gangbar vitenskap er bevart over holdbarhetsdato som folkelige feiloppfatninger. 
Døm selv om 'Felles avstamning' er over- eller under-veldende dokumentert ut fra hva vi nå vet: