Informasjon og kodet språk

06.06.2014 19:31

Informasjon og kodet språk -viktigere enn naturlig utvalg? Programmering-utvalg-miljo.pdf (495209)