Kan naturlig seleksjon danne ny genetisk informasjon - Del I

02.05.2015 21:07
Hva er egentlig tjenlige mutasjoner?
Mutasjons-historikk i genomet, mangel på rekombinasjoner, Ikke tilstrekkelige ressurser, 'fitness-daler': Dette taler mot at naturlig seleksjon kan danne genetisk informasjon: