Kan seleksjon danne genetisk informsjon? Del II

02.05.2015 21:01

Flersidig begrenset DNA, Ikke-reduserbar kompleksitet, 'nesten-nøytrale' og dårlige mutasjoner, 

samt data fra aktuelle mikro-organismer.

Alle disse taler mot at naturlig seleksjon kan danne ny genetisk funksjonalitet: 

Kan naturlig seleksjon skape-Del II.pdf (490636)