Kommentar til 1.tegn til liv

16.06.2014 23:34

Nok et darwininst-monopolstyrt program innkjøpt av lisensbetalernes penger.

Noen spørsmål til programmet her: Første tegn til liv.

For litt motforestillinger, se f.eks: Livets opprinnelse,  Darwinismen og felles avstamning eller Opprinnelsen til kroppsdannelse.