Konklusjoner ang. evolusjons ikoner

26.11.2013 22:06

(Fra 'Evolutionens ikoner'; Jonathan Wells; Forlaget Origo)

Fakta om livets opprinnelse

Fossil-hullFaktum er at Miller-Urey forsøket antagelig ikke er en troverdig etterlikning av jordas tidlige atmosfære. Forsøket viser heller ikke hvordan livets kjemiske råmaterialer kan ha blitt til.

Fakta om Darwins tre

Faktum er at Darwins evolusjonstre ikke passer inn i det fossilmateriale vi har fra den kambriske eksplosjon, og det molekylære forskningsmateriale understøtter ikke et så enkelt mønster som et forgrenet tre.

Fakta om homologi

Sirkel-slutningFaktum er at hvis homologi defineres som likheter der skyldes felles avstamning, kan det ikke samtidig brukes som argument for samme felles avstamning. Hva enn årsaken kan være til at homologi opptrer mellom ulike dyreklasser, så har det i hvert fall ikke å gjøre med ensartede gener.

Embryo-fusk

 

 

Fakta om Haeckels fostre

Faktum er at disse bilder får virveldyrfostre til å se mer like ut enn de er i virkeligheten. Det er simpelten ikke sant at virveldyrfostre likner mest på hverandre på de tidsligste fosterstadier.

Fakta om Archaeopteryx

Faktum er at Archaeopteryx sannsynligvis ikke er forfar til nåtidens fugler, og dens egne forfedre er stadig meget diskutabelt. En leter nå etter andre manglende ledd.

Fakta om bjerkemåleren

Faktum er at bjerkemåleren ikke slår seg ned på trestammer i naturen, og de fotografier som viser dem på trestammer er arrangerte. En ser nå på Kettelwells forsøk med stor skepsis.

Fakta om Darwins finker

Faktum er at Galapagosfinkene ikke inspirerte Darwin til idéen om evolusjon, og den naturlige seleksjons påvirkning i snart den ene og snart den andre retning fremkaller ikke noen observerbar permanent endring i deres nebb.

bananflueFakta om bananfluen

Faktum er at firvingede bananfluer kun kan oppformeres kunstig, og deres ekstra vinger har ingen muskler. Disse handikappede mutantene kan ikke fungere som råmateriale for evolusjon.

Fakta om hestefossiler

Faktum er at det forskningsmateriale vi har som vedrører fossile hester ikke rettferdiggjør en påstand om at evolusjonen ikke har vært retningsbestemt. Påstanden er bare basert på materialistisk filosofi, ikke på empirisk vitenskap.

 

mellomform???Fakta om menneskets opprinnelse

Faktum er at teorier om menneskets opprinnelse er subjektive og kontroversielle, og er basert på en minimal mengde forskningsmateriale. Andelen av ensartede gener varierer med 15% (fra ca 80 til ca 95%) avhengig av forutsetninger og undersøkelser. Tegninger av forfedre ble utført på ideologiske premisser, før en hadde noe annet grunnlag enn homologi (se under). Minner om at generasjoner er ført bak lyset av falske funn tidligere. En får sjelden høre noen beklagelse fra evolusjonshold, når slike viser seg å være falske. Det virker som de tenker "vi har så likevel rett". Men hvordan kan en stole på vår fornuft i det hele, om det hele skyldes tilfeldige endringer(mutasjoner) i atomer?