Kristen tro i forhold til fornuft -Del II

18.06.2015 16:50

Ny-ateister snakker foraktelig om kristen tro i forhold til vitenskap.

Om de hadde vært like kritiske til egen ideologi, hadde de sett at den river bort grunnlaget for vitenskap:

Hva er tro-Del II.pdf (352222)