Kristen tro i forhold til fornuft -Del I

18.06.2015 16:53

 

Det snakkes om de som tror og de som ikke tror, senest i dagens Vårt Land.

Da er det kanskje i forhold til om det finnes overnaturlige fenomen, det er snakk om.

For alle mennesker tror på noe, også ny-ateister:Hva er tro-Del I.pdf (552724)