'Krypdyret i oss'

23.04.2015 12:00

Del 2 av 'Fra fisk til menneske':

Samme argumenter for felles avstamning, hovedsakelig basert på homologi.

Mange vil si Neil Shaubin går litt langt i sin iver, når han 'ser krypdyret i oss':

Merker oss at NRK ikke har noe prutningsmonn på 'sannheten' her 

(i motsetning til en annen TV-kanal)

Krypdyret inni deg.pdf (800552)