Menneskets avstamning

23.01.2015 19:06

Fra: Science og Human Origin (Ann Gauger, Casey Luskin m.fl)

Innen biologien har det lenge vært 'opplest og vedtatt' at mennesket stammer fra apelignende forfedre.

Nærmere undersøkelser viser at det kan skyldes at en ikke ser andre alternativer:

Science Human Origin.pdf (796373)