Myten om nesten-identisk DNA mellom sjimpanse-menneske

18.07.2015 21:25

Det startet som filosofi om en livskjede.

Via skrøpelige initielle metoder for DNA-sammenligning,

-endte det opp med konsensus om en 'standard', 

som en er villig til å ofre for å holde seg til:

Opprinnelsen til DNA-likhets myten.pdf (554790)