Nødvendige betingelser for livet

29.05.2014 06:39

Ingen kjente naturlover, fysiske prosesser eller sekvens av begivenheter kan forårsake at informasjon oppstår av seg selv via materie: Livets opphav-Gitt.pdf (367373)