Nye funn kan endre stamtre

06.05.2014 19:27

Grunntypemodell og menneskets stamtre: Homo erectus samme grunntype.pdf (428939)