Innvendinger om ikke-reduserbar kompleksitet

05.04.2014 22:12

I Espen Ottosens bok: 'Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?' 

bringer han videre noen innvendinger mot ikke-reduserbar kompleksitet.

Ved nærmere øyesyn, viser det seg at disse bygger mer på antagelser, enn realiteter:

Ikke-reduserbar-kompleksitet.pdf (440690)