Om hestens utvikling

19.06.2015 21:59

Hestens mikro-evolusjon er nylig trukket fram som viktig begrunnelse for evolusjonsteorien.

Den er, i motsetning til mange andre ikoner, justert siden en for snever start.

Grunnen synes imidlertid å være at en for all del ville unngå en 'rettlinjet utvikling', men noen utdødde sidegrener motsier likevel ikke at det kan ha vært et mål: 

Litt om hesters utvikling-del I.pdf (644367)

Her er andre del: Om hester og retningsbestemt evolusjon-samt om Undervisning i materialistisk filosofi under vitenskapelig dekke:

Om hester og ikke retningsbestemt evolusjon-delII.pdf (355825)