Om Skapelse i forhold til evolusjonsteori

09.06.2015 18:05

En opplever stadig 'misjonering for evolusjonsteorien'. Det virker trist at det kommer fra ledende teologer på MF. At en er godt indoktrinert i evolusjonsteorien, er ikke noe kvalitetskriterium. Spesielt ikke når det benyttes som motargument mot den treenige Gud som skaper av alt. Jeg er opptatt av samsvar mellom hva Gud forteller i den spesielle og den allmenne åpenbaring her. Dette innlegget og et startinnlegg finnes -uten bilder på:  https://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11581364/#post_11581666 

Her er det med ledsagende bilder:  Kontring ut fra skapelsen.pdf (480044)