Presentasjon av det grunnleggende aksiom i biologien

23.04.2015 20:42

Noen valg må gjøres i tro og tillit -også i vitenskapen.

Det grunnleggende aksiomet innen biologien, er ett slikt valg:

Neil Shaubin svelger det med hud og hår, men virker det overbevisende?

Det grunnleggende aksiom-pres.pdf (528498)