Resumé av ID-litteratur

01.01.2015 10:34

Den nye boka til Kjell Tveter: Livets mysterium omtaler tidligere ID-litteratur i et eget kapittel.

Med velvillig tillatelse fra forfatteren gjengir vi noen punkter om utenlandsk ID-litteratur på Power-Point format 

(-om noen vil vise fram disse, kan de henvende seg til meg for å få originalen)

ID-litteratur kap5.pdf (1405038)