Sammenligning ut fra gitte kriterier

08.09.2014 20:50

Hvor ulike er Evolusjonsteorien og Intelligent Design som Vitenskaper betraktet?

-er det rettferdig å kalle én av dem vitenskap, uten å ta med den andre?

ID og vitenskap.pdf (635508)