Problemer med seleksjon

27.04.2015 22:41

I tillegg til at det ikke framkommer hvilke forutsetninger som ligger til grunn for serien, 

'Fra fisk til menneske'. så bygger en på helt urealistiske forutsetninger:

Hvor mye selektive virkemidler er tilgjengelig, og hvor mange virkninger får arveilige konsekvenser?

Problemer med seleksjon.pdf (604658)