Seleksjonens muligheter

29.04.2015 10:33

Det framkommer ikke hvilke forutsetninger som ligger til grunn for serien: 

'Fra fisk til menneske'. Men vi kan ta for gitt at det bygger på: det Primære aksiom i biologisk evolusjon: 

Liv er liv fordi tilfeldige mutasjoner på molekylnivået blir filtrert gjennom en reproduserende trakt, som handler ut fra hele organismen.

Det blir ofte trukket fram som en tryllestav, men hva er de realistiske mulighetene?

Seleksjonens muligheter.pdf (612297)