Selvorganisering av kompleks, spesifisert informasjon?

09.08.2014 17:36

Kan kompleks spesifisert informasjon henføres til Selvorganisering?

Fra kap.15 i 'Darwins Doubt'. Innholdet er flyttet hit -for å ha det på ett sted.

Innhold av det som er oversatt fra boka, finner du her.