Senere hominider

29.01.2015 21:59

Nå snakker vi familie: 

DNA-spor tyder på at neanderthaler var mer menneskelige enn mange vil ha det til

Senere hominider og mennesket del II.pdf (931912)