Sett i fugleperspektiv

19.04.2015 07:30

I tillegg til å være 'biased', bygger serien 'Fra fisk til menneske' på overfladisk argumentajon, 

-og fortier alt som er ulikt i ulike arter:

Sett fra ett annet perspektiv-enn fisk.pdf (722139)