Støyproblemer i genetikken

19.05.2015 06:19

Vi har tidligere sett på faktorer som seriøst begrenser effekten ved naturlig seleksjon til å luke bort mutasjoner. 

Ennå kommer en faktor som simultant forsterker de andre problemene:

(seleksjonskostnader, å selektere på for mange trekk samtidig, interavhengighet i genomet, hovedsaklig ikke-arvelige faktorer etc):

Biologisk støy: Stoyproblemer i genetikken.pdf (556454)