Sub-optimale forklaringer

19.09.2014 06:54

Vil en bare høre på naturalistiske (a-teistiske) forklaringer, finner en ikke nødvendigvis de beste -enten en kaller seg universitet eller (teologisk/menighets) fakultet: IDvsET.pdf (819526)

(Om noen Origo medlemmer eller andre sympatisører ønsker lysbildene i opprinnelig .pptx format, ta kontakt f.eks. via Facebook:

 https://facebook.com/asbjlund)