Supplement til denne bloggen

07.03.2015 21:39

Noe av stoffet her, kan du også finne på ei ny hjemmeside:

https://kristen-ressurs.no/Intelligent%20Design/biologi/

-den kan også inneholde stoff som ikke ligger her

(skyldes enklere redigering/oppsett på den siden).

Asbjørn Lund