Teori og Aksiom med sammenbrudd

20.05.2015 22:12

Konstruerte teorier (Crow-test) feiler på realitetstester. 

Det primære aksiom forsvarer ikke engang plass som hypotese: 

Teori og Aksiom som ikke holder.pdf (431686)