Testbare ID-hypoteser samt innvending ang. naturlige årsaker

19.08.2014 16:21

Om falsifiserbare ID-hypoteser, samt drøfting av kun naturlige årsaker til Livets informasjon: Testbare ID-hypoteser og naturlige aarsaker.pdf (566980)