Universets -opprinnelse og Fininnstilling:

16.07.2014 20:21

Universets -opprinnelse og Fininnstilling-et stort område:

Dess mer en finner ut, desto mer intrikat og fininnstilt ser det ut til å virke:Universets opprinnelse og Fininnstilling.pdf (1105162)